Leerkracht groep 1

Anne de Vriesschool in Sliedrecht

Christelijke basisschool Anne de Vries uit Sliedrecht, is met ingang van 3 april van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar: een leerkracht voor groep 1 (0,7 fte’s). Het gaat om vervanging zwangerschapsverlof (voorlopig tot de zomervakantie). 

Wij zijn zoeken een leerkracht die: 

 • bewust kiest voor het Christelijk onderwijs 
 • kennis heeft van bijbelverhalen en godsdienstige tradities en deze in hun werk durft uitdragen; 

 • een positieve instelling heeft 

 • praktische ervaring heeft met begrippen als instructietafel, effectieve instructie, adaptief onderwijs

 • ervaring heeft met Kleuterplein , WIG en het werken in Parnassys 

 • bekend is met coöperatief leren

 • in het bezit is van een PABO diploma

 • stevig in zijn/haar schoenen staat

 • een veilig pedagogisch klimaat kan creëren en beschikt over uitstekende didactische vaardigheden

 • goed kan samenwerken en zich actief wil inzetten voor de school

 • een bijdrage kan leveren aan onderwijsvernieuwingen

 • een stabiele factor is voor zijn/haar leerlingen, het team en de ouders 

 • makkelijk contact legt met kinderen, ouders, collega’s en externen 

 • een goede, enthousiaste en professionele beroepshouding heeft 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur, JW van Andel. 
Tel. 0184-418892 
De gesprekken vinden plaats in de eerste week van maart. 
Uw motivatiebrief en CV kunt u via e-mail tot uiterlijk woensdag 21 februari versturen naar: directie@annedevriesschool.nl

T   0184 - 499 519
E   info@vcops.nl

Postbus 1259
3350 CG Papendrecht


Vereniging voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht