Groepsleerkrachten

Kindcentrum Oranje-Nassau

Kindcentrum Oranje-Nassau vraagt met ingang van het nieuwe schooljaar twee groepsleerkrachten. De vacatures ontstaan in de onderbouw (groep 2, vrijdagochtend) en bovenbouw (5 dagen).

Wij zijn op zoek naar een collega die:

●   bewust kiest voor het Protestants Christelijk Onderwijs en meelevend lid is van een christelijke kerk of gemeente;
●   enthousiast voor de klas staan en een positief leerklimaat kunnen opbouwen;
●   een duidelijke visie hebben op onderwijs;
●   een warm hart hebben voor de kinderen;
●   structuur biedt;
●   bereid zijn zich volledig in te zetten;
●   goed passen in het team;
●   beschikken over flexibiliteit, relativeringsvermogen en humor;
●   bij voorkeur bevoegd zijn voor het geven van bewegingsonderwijs

Wij bieden:

●   een enthousiast en hardwerkend team, dat goed met elkaar samenwerkt binnen een vernieuwd schoolgebouw;
●   een kindcentrum waarin onderwijs en opvang prima samenwerken met elkaar;
●   een team dat werkt volgens de principes van handelingsgericht werken;
●   een team dat gebruik maakt van een professioneel en goed ingericht leerlingvolgsysteem;
●   positief betrokken ouders.

We nodigen je hierbij van harte uit om te solliciteren. 

Graag zien wij jouw reactie uiterlijk vrijdag 18 mei 2018 tegemoet.

Voor verdere informatie over de vacature bij Kindcentrum Oranje-Nassau, kun je bellen met de locatieleider mw. Joke Erkelens, 06 - 21705922 of de directeur, dhr. Jaco van Erk, 06 - 22821988.

Sollicitatiebrieven kunnen worden gestuurd naar: jaco.vanerk@vcnop.nl

T   0184 - 499 519
E   info@vcops.nl

Postbus 1259
3350 CG Papendrecht


Vereniging voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht