Groepsleerkracht

Kindcentrum Oranje-Nassau

Kindcentrum Oranje-Nassau vraagt met ingang van maandag 8 januari 2018 tot de zomervakantie een groepsleerkracht. De vacature doet zich voor in een instroomgroep. Het gaat om een baan voor vier dagen. Werkdagen in overleg.

Wij zijn op zoek naar een collega die:

●   bewust kiest voor het Protestants Christelijk Onderwijs en meelevend lid is van een christelijke kerk of gemeente;
●   enthousiast voor de klas staat en een positief leerklimaat kan opbouwen;
●   een duidelijke visie heeft op handelingsgericht werken en passend onderwijs;
●   een warm hart heeft voor jonge kinderen;
●   structuur biedt;
●   bereid is zich volledig in te zetten;
●   bereid is te werken met de methode Schatkist;
●   goed past in het team;
●   beschikt over flexibiliteit, relativeringsvermogen en humor.

Wij bieden:

●   een enthousiast en hardwerkend team, dat goed met elkaar samenwerkt in een positieve sfeer;
●   een Kindcentrum waarin opvang & onderwijs goed op elkaar aansluit;
●   een team dat gebruik maakt van een professioneel en goed ingericht leerlingvolgsysteem;
●   positief betrokken ouders.

We nodigen je hierbij van harte uit om te solliciteren. Ook als je mogelijk in het voorjaar 2018 afstudeert.

Graag zien wij jouw reactie uiterlijk vrijdag 10 november 2017 tegemoet.

Voor verdere informatie over de vacature bij Kindcentrum Oranje-Nassau, kun je bellen met de locatieleider mw. Joke Erkelens, tel. (078) 615 14 99 / 06 - 21705922 of de directeur van de school, dhr. Jaco van Erk, tel. (078) 615 14 99 / 06 - 22821988.

Sollicitatiebrieven kunnen worden gestuurd naar : jaco.vanerk@vcnop.nl

T   0184 - 499 519
E   info@vcops.nl

Postbus 1259
3350 CG Papendrecht


Vereniging voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht