Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met onze cookies.

akkoord
Informatie

Vakanties, nieuws en downloads

Schoolvakanties

Zomervakanties, kerstvakantie en meivakantie staan wettelijk vast. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Voor de adviesdata geldt dat scholen daarvan mogen afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.

Schoolvakanties 2018 Plaats Van Tot Week
Kerstvakantie 2018 Papendrecht en Sliedrecht 24 dec 2018 4 jan 2019 52 t/m 1
VCOPS
Schoolvakanties 2019 Plaats Van Tot Week
Voorjaarsvakantie 2019 Papendrecht en Sliedrecht 25 feb 2019 1 mrt 2019 9
Meivakantie 2019 Papendrecht en Sliedrecht 22 apr 2019 3 mei 2019 17 t/m 18
Pinkstervakantie 2019 Papendrecht en Sliedrecht 10 jun 2019 14 jun 2019 24
Zomervakantie 2019 Papendrecht en Sliedrecht 22 jul 2019 30 aug 2019 30 t/m 35

Vierjaarlijks inspectieonderzoek bestuur en scholen

download inspectierapport

Schoolvakanties

Zomervakanties, kerstvakantie en meivakantie staan wettelijk vast. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Voor de adviesdata geldt dat scholen daarvan mogen afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.

Voorjaarsvakantie 2018
Papendrecht en Sliedrecht
26 feb 2018 - 2 mrt 2018
week 9

Meivakantie 2018
Sliedrecht
23 apr 2018 - 4 mei 2018
week 17 t/m 18

Meivakantie 2018
Papendrecht
27 apr 2018 - 11 mei 2018
week 18 t/m 19

Zomervakantie 2018
Papendrecht en Sliedrecht
16 jul 2018 - 24 aug 2018
week 29 t/m 34

Herfstvakantie 2018
Papendrecht en Sliedrecht
22 okt 2018 - 26 okt 2018
week 43

Kerstvakantie 2018
Papendrecht en Sliedrecht
24 dec 2018 - 4 jan 2019
week 52 t/m 1

Voorjaarsvakantie 2019
Papendrecht en Sliedrecht
25 feb 2019 - 1 mrt 2019
week 9

Meivakantie 2019
Papendrecht en Sliedrecht
22 apr 2019 - 3 mei 2019
week 17 t/m 18

Zomervakantie 2019
Papendrecht en Sliedrecht
22 jul 2019 - 30 aug 2019
week 30 t/m 35

VCOPS kerstvakantie
Kerstvakantie 2018/2019

24 december t/m 4 januari 2019

Jaarverslag en nieuwsbrieven

Ieder kwartaal formuleert het College van Bestuur een rapportage. In deze notitie wordt de gang van zaken van het afgelopen kwartaal beschreven. De notitie dient als uitgangspunt van de nieuwsbrieven.

Leraar basisonderwijs worden en leren in de praktijk?

Christelijke Hogeschool Ede

download de flyer

Klachtenregeling

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling vast te stellen. Ouders kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van bestuur, schoolleiding of personeel van de VCOPS. Met deze regeling wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijsklimaat te verbeteren. De officiële klachtenregeling ligt op de scholen ter inzage.

In uitzonderlijke gevallen kunnen klachten ingediend worden bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel: 070 - 38 616 97.

Deze commissie neemt klachten in behandeling nadat de klager eerst geprobeerd heeft met de schoolleiding of het schoolbestuur tot een oplossing te komen.

T   0184 - 499 519
E   info@vcops.nl

Postbus 1259
3350 CG Papendrecht
Vereniging voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht