Informatie

Vakanties, nieuws en downloads

Schoolvakanties

Zomervakanties, kerstvakantie en meivakantie staan wettelijk vast. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Voor de adviesdata geldt dat scholen daarvan mogen afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.

Schoolvakanties 2017 Plaats Van Tot Week
Herfstvakantie 2017 Papendrecht en Sliedrecht 16 okt 2017 20 okt 2017 42
Kerstvakantie 2017 Papendrecht en Sliedrecht 25 dec 2017 5 jan 2018 52 t/m 1
VCOPS
Schoolvakanties 2018 Plaats Van Tot Week
Voorjaarsvakantie 2018 Papendrecht en Sliedrecht 26 feb 2018 2 mrt 2018 9
Meivakantie 2018 Sliedrecht 23 apr 2018 4 mei 2018 17 t/m 18
Meivakantie 2018 Papendrecht 30 apr 2018 11 mei 2018 18 t/m 19
Zomervakantie 2018 Papendrecht en Sliedrecht 16 jul 2018 24 aug 2018 29 t/m 34
Herfstvakantie 2018 Papendrecht en Sliedrecht 22 okt 2018 26 okt 2018 43
Kerstvakantie 2018 Papendrecht en Sliedrecht 24 dec 2018 4 jan 2019 52 t/m 1
VCOPS
Schoolvakanties 2019 Plaats Van Tot Week
Voorjaarsvakantie 2019 Papendrecht en Sliedrecht 25 feb 2019 1 mrt 2019 9
Meivakantie 2019 Papendrecht en Sliedrecht 22 apr 2019 3 mei 2019 17 t/m 18
Zomervakantie 2019 Papendrecht en Sliedrecht 22 jul 2019 30 aug 2019 30 t/m 35

Schoolvakanties

Zomervakanties, kerstvakantie en meivakantie staan wettelijk vast. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Voor de adviesdata geldt dat scholen daarvan mogen afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.

Herfstvakantie 2017
Papendrecht en Sliedrecht
16 okt 2017 - 20 okt 2017
week 42

Kerstvakantie 2017
Papendrecht en Sliedrecht
25 dec 2017 - 5 jan 2018
week 52 t/m 1

Voorjaarsvakantie 2018
Papendrecht en Sliedrecht
26 feb 2018 - 2 mrt 2018
week 9

Meivakantie 2018
Sliedrecht
23 apr 2018 - 4 mei 2018
week 17 t/m 18

Meivakantie 2018
Papendrecht
30 apr 2018 - 11 mei 2018
week 18 t/m 19

Zomervakantie 2018
Papendrecht en Sliedrecht
16 jul 2018 - 24 aug 2018
week 29 t/m 34

Herfstvakantie 2018
Papendrecht en Sliedrecht
22 okt 2018 - 26 okt 2018
week 43

Kerstvakantie 2018
Papendrecht en Sliedrecht
24 dec 2018 - 4 jan 2019
week 52 t/m 1

Voorjaarsvakantie 2019
Papendrecht en Sliedrecht
25 feb 2019 - 1 mrt 2019
week 9

Meivakantie 2019
Papendrecht en Sliedrecht
22 apr 2019 - 3 mei 2019
week 17 t/m 18

Zomervakantie 2019
Papendrecht en Sliedrecht
22 jul 2019 - 30 aug 2019
week 30 t/m 35

VCOPS kerstvakantie
Kerstvakantie 2017/2018

maandag 25 dec 2017 - vrijdag 5 jan 2018

Sliedrechtse kerkelijke jeugdactiviteiten.

bekijk activiteiten

Nieuwsbrieven

Ieder kwartaal formuleert de directeur-bestuurder een rapportage. In deze notitie wordt de gang van zaken van het afgelopen kwartaal beschreven. De notitie dient als uitgangspunt van de nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2017 (nog niet beschikbaar)
Nieuwsbrief 4e kwartaal 2017 (nog niet beschikbaar)

Klachtenregeling

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling vast te stellen. Ouders kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van bestuur, schoolleiding of personeel van de VCOPS. Met deze regeling wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijsklimaat te verbeteren. De officiële klachtenregeling ligt op de scholen ter inzage.

In uitzonderlijke gevallen kunnen klachten ingediend worden bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel: 070 - 38 616 97.

Deze commissie neemt klachten in behandeling nadat de klager eerst geprobeerd heeft met de schoolleiding of het schoolbestuur tot een oplossing te komen.

T   0184 - 499 519
E   info@vcops.nl

Postbus 1259
3350 CG Papendrecht


Vereniging voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht

Ontwerp en realisatie: Impuls - Grafisch ontwerpbureau